Miljöpris

Varför vill vi dela ut pris?

För att majoriteten av oss ska välja den väg och de handlingar som leder till ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste det finnas vägledare som tar initiativ och som med konkreta handlingar och med upplysnings-verksamhet bidrar till förändring/utveckling.

Vi i naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och belysa ett miljövårdsarbete som ofta sker i det tysta. Vi vill lyfta fram de positiva krafter som finns i Lidköping för att inspirera till fortsatt natur och miljövårdsverksamhet.

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn.

Maila eller ring till någon i styrelsen och lämna DITT förslag på pristagare!

Miljöpris 2024

Grattis Friday For Future! Årets miljöpris gick till er! För ert enträgna, hängivna fortsatta arbete för vår miljö och våra skogar!

Miljöpris 2023

Årets miljöpris tilldelades Ulf Wiktander

Anna Poucette överlämnar en tovad slåtterblomma till Ulf Wiktander Kent Boström applåderar

Miljöpris 2022

Årets miljöpris tilldelades Broholmskolan

För sin genomtänkta hållbara undervisning med utomhuspedagogik från de yngsta till de äldsta. För långsiktighet och miljötänk i såväl bespisning som i städ och förbrukning.  Med den ”Gröna Flaggan” ständigt hissad.

Anna Poucette överlämnar en akvarell till Broholmskolans rektor Annika Sonnbjer

Miljöpris 2021

Årets miljöpris tilldelades Hvita Hjorten.

För sitt genomtänkta hållbara koncept. Med kravmärkt, närodlat och ekologiskt på menyn. För sin kravcertificering.

En tovad rödbeta, diplom och applåder från naturskyddsföreningen och restauranggästerna. Vi som var med tackar för det goda fikat

Miljöpris 2020

Årets miljöpris gick till Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset!

För sitt engagerade, lärorika och hållbara skolprogram. För sommaraktiviteter för alla åldrar och för bildande föredragskvällar med en mångfald av ämnen.

Kent Boström lämnar priset till Sofia Wennberg (Naturum) diplom och en tovad haghumla. En humla som kan symbolisera Naturum, finns i hagmarker intill vatten och är nyfiken och intresserad av sin omgivning.

 

Miljöpris 2019

Årets miljöpris gick till Stadsnära Lantgård Lidköping  https://www.facebook.com/stadsnaralantgard/

Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och bidra till det sociala och pedagogiska arbete som gården gör samt de ekologiska odlingarna.

Miljöpris 2018

Årets miljöpris gick till REKO-ringen Lidköping    Till REKO ringen Lidköping Facebook

För sitt spännande initiativ för att skapa en plattform för närproducerade livsmedel.

Grattis till Marie Kronwall och Anders Westberg och alla som arbetar med ringen 

 

Miljöpris 2017

Årets miljöpris gick till Martin Bolms . Grattis Martin

För sitt värdefulla arbete med barn och ungdomar, för sitt engagerade arbete med fåglar och för sina miljöinsatser

www.holkfabriken.se

Miljöpris 2016

Årets miljöpris gick till Martin Lund för sitt aktiva jobb med våra Slåtterängar på Österplana. Vad passade bättre i pris i år än vår bok ”Blommande vallar”. Grattis Martin

Martin Lund mottager Årets miljöpris ur Kent Boströms hand.

Miljöpris 2015

”Kullans Lycka tilldelas priset för helhetssynen på fårskötsel. Det lokala samarbetet vid framställningen av närproducerade produkter”

IMG_1542

Kent Boström delar ut Naturskyddsföreningens Miljöpris till Agnetha Björnsdotter Berglund

IMG_1544

Agnetha Björnsdotter Berglund

 

FullSizeRender

 

Fåret Kotten. Akvarell av Sofia Lind www.sofialind.se

Miljöpris 2014

miljopris40312

Foto Björn Smitterberg,  På bilden Kent, Callum och prismottagaren Ida från Vänermuseet

I juni 2011 blev Vänermuseet miljöcertifierat enligt metoden ISO14001 och är nu ett av få miljöcertifierade museer i Skandinavien!

Miljöledningssystemet på museet är detsamma som gäller för hela Lidköpings kommun.

Vänermuseet arbetar med hållbart tänkande i all sin verksamhet och vill vara ett gott exempel för andra. Bland annat är flera av utställningarna och programmen inriktade på miljö. Dessutom har elförbrukningen i en utställningsdel dragits ner med 92 % och det finns avfallssortering för både besökare och personal.

Miljöpris 2013

Årets miljöpris delades ut till fem kvinnor vilka kämpar för vår Råda ås.

Naturskyddsföreningen (SNF) delade under sitt årsmöte ut årets miljöpris till Ulrica Fredholm-Ellgren, Ulrika Gustavsson, Karin Planman, Gunilla Henman och Anne Lise Tilly Lund för deras uthålliga och långsiktliga arbete med att bevara Rådaås.

Miljöpris 2012

 Bikupor viktiga för fruktodlingen

Årets miljöpris till Joakim Holgersson Äppleodling

Efter att ha valt bland flera kandidater föll till slut valet på Joakim Holgersson ekologisk fruktodliare.

Naturskyddsföreningen (SNF) delade under sitt årsmöte ut årets miljöpris till Joakim Holgersson för sitt entusiastika och ekoligiska arbete med sin fruktträdgård.

Miljöpris 2011

Calle Wellner från LIF Kerstin Hessle och Jesper Poucette Naturskyddsföreningen

Årets miljöpris till LIF
När Naturskyddsföreningen (SNF) hade sitt årsmöte delades årets miljöpris ut.

Efter att ha valt bland många tänkbara kandidater föll till slut valet på fotbollsklubben LIF. Med sin miljöcertifiering under 2008 har de kanske kommit allra längst i Sverige med sitt”LIFstilsarbete”. Där ingår bl.a. miljö, kost och etik. Det kan vara, berättar Calle Wellner under mötet, så enkla saker som att samåka till matcher, cykla till träningen och köpa miljömärkta varor. Calle minns också hur svårt det var och hur mycket arbete han lade ner på att hitta rättvisemärkta fotbollar till föreningen och den stora klassfotbollsturneringen. Det känns inte bra att våra barn ska spela med bollar som andra barn har tillverkat under svåra omständigheter. Vem som tillverkar fotbollen är ju något som barn och ungdomar lätt kan ta till sig. Till den stora klassfotbollsturneringen köptes utsläppsrätter in för att kompensera allt bilåkande (koldioxidutsläpp) i samband med turneringen. Föreningen har också sett till att som alternativ till godis och läsk i kiosken finns nyttigt mellanmål av råvaror som även är kravmärkta. Miljöpriset består av att föreningen fått tre gammeltallar i en svensk ”urskog” och ett fint diplom. Nu kommer det spännande jobbet att sprida miljöarbetet när föreningen så småningom slås ihop med fotbollsklubben Heimer.

Miljöpris 2010

Källebergs Mjölk tilldelas
Naturskyddsföreningen i Lidköpings Miljöpris 2010

Naturam expellas furca tamen usque recurret

En lokal producent med förmåga att framställa välsmakande, ekologiska mjölkprodukter.

Miljöpris 2009

Mia Jonson tilldelas
Naturskyddsföreningen i Lidköpings
Miljöpris 2009

Naturam expellas furca tamen usque recurret

För sitt mod att våga satsa på något nytt och ekologiskt. För sitt stora engagemang. För den goda smaken på produkterna.

Miljöpris 2008

Världsbutiken Orion tilldelas
Naturskyddsföreningen i Lidköpings
Miljöpris 2008

Naturam expellas furca tamen usque recurret

För sitt långsiktiga arbete för rättvisa och solidaritet där rättvisemärket
och kravmärket garanterar god miljö för människor och natur.

Miljöpris 2007

Pristagare Jonas Wedebrand till höger, Kent Boström ordf. till väster

Som energirådgivare i Lidköpings kommun har han visat stor skicklighet och entusiasm och utfört ett ytterst angeläget arbete för vår enskilda och gemensamma miljö