Miljöpris

Varför vill vi dela ut pris?

För att majoriteten av oss ska välja den väg och de handlingar som leder till ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste det finnas vägledare som tar initiativ och som med konkreta handlingar och med upplysnings-verksamhet bidrar till förändring/utveckling.

Vi i naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och belysa ett miljövårdsarbete som ofta sker i det tysta. Vi vill lyfta fram de positiva krafter som finns i Lidköping för att inspirera till fortsatt natur och miljövårdsverksamhet.

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn.

Maila eller ring till någon i styrelsen och lämna DITT förslag på pristagare!