Råda ås

2023-01-01  Föreskrifter för skydd av vatten på rådaås

 

2014-03-14

Ett riktigt självmål av Råda Sand AB. Om inte vi får gräva i vår sandlåda som vi vill, så får inte ni låna våran fotboll.

Att det är frågan om Lidköpingsbornas dricksvatten på lång sikt, kontra kortsiktiga vinster genom ett icke reparabel uttag av sand. Det har företaget inte minsta förståelse för. Man visar sin rätta skepnad.

2014-02-21

Från Lidköpingsnytt.nu   Idag  2014 21 feb. har Mark- och Miljödomstolens beslut kommit angående täktverksamheten på Råda Ås. Det är ju det beslut som länsstyrelsen fattat som överklagats av flera. Mark- och Miljödomstolen tillåter i sitt beslut fortsatt täktverksamhet, men kräver att så mycket massor ska sparas att man skyddar vattentäkten.

Miljöpartisten Göran Larsson är besviken:
– Det här är inte vad vi miljöpartister hoppades på.

Nu kommer domen som är full av detaljer att analyseras. Den träder inte i laga kraft förrän om tre veckor. Lidköpings kommun har accepterat fortsatt täktverksamhet under vissa förutsättningar för att skydda vattnet. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har andra åsikter och vill i princip att täktverksamheten avslutas.

Domstolen ändrar alltså på reglerna för massor att täcka marken med, men avslår i övrigt överklagandena.

————————————————————-

20130613 gav Miljöprövningsdelegationen Rådasand AB fortsatt tillstånd att bryta sand ned till 59,2 m.ö.h. under 15 år. Uttaget av naturgrus får inte överstiga 200 000 ton/år. Tillståndet gäller till 31 maj 2028. Med andra ord ska brytningen få fortsätt med obetydligt förändrade villkor i 15 år till.

Sätter man inte stopp för detta nu, kommer det högst troligt en ny begäran att få fortsätta brytningen efter 2028. Är detta värdigt en kommun och en länsstyrelse, som säger sig arbeta för en hållbar utveckling? Ekonomisk vinning ställs mot en framtida tillgång till rent vatten. Genom att låta sanden ligga kvar får man möjlighet infiltrera vatten från t.ex. Vänern och tillverka konstgjort grundvatten.

Naturskyddsföreningen arbetar i skrivandets stund på en överklagan av ärendet till Miljödomstolen. Vi vill i första hand stoppa en fortsatt brytning helt. Lidköpings kommun kommer troligen också att överklaga. Då gäller det endast att inte tillåta en brytning under 60,0 m.ö.h. och inte att stoppa en fortsatt sandtäkt.

Kampen för naturen på åsen fortsätter!

—————–

Dunmossa Tricholea tomentella

I samband med miljödomstolens besök, försommaren 2003, gjorde vi en snabb återinventering av markerna vid Blåsippsbacken på Rådaåsens sluttning. Efter ca en timmes idogt letande hittade vi den rödlistade dunmossan Tricholea tomentella, som Karvik/Larsson upptäckt där för ca 30 år sedan. Det var en härlig känsla att se den ovanliga växten och veta att den funnits på platsen sedan länge. Vi kontaktade markägaren, Sveaskog, för att man skulle vara rädd om den rara mossan.

Under hösten fick några av oss hjärtat i halsgropen, när skogsbolaget avverkade skogen just i Blåsippsbacken. Mossans växtplats hade nogsamt noterats och inte avverkats, men den skyddande skogen har tyvärr tagits ner väldigt nära mossan och vi får se framöver om skuggan räcker till för att den skall fortsätta att trivas.

Tyvärr lyckades vi inte övertyga miljö-domstolen om vilken värdefull resurs Rådaåsen är för människorna i regionen. Naturen och grundvatten stod sig slätt mot den ”unika” sanden i gropen. Saknar ni den fina sanden så kan man åka till Vänersborg så finns 100 ton av den på Villa Hehrne, Restad Gård. Där ligger den i form av en 300 m2 stor konstgjord badstrand. Så unik var den sanden!

Inget av vad motståndarna till täkten sa vid förhandlingen beaktades och med vilken rätt domstolen har prefixet ”miljö-” kan verkligen diskuteras. Domen överklagades till högre instans, men hovrätten avslog vår begäran om överprövning. Nu undersöker vi andra möjligheter.