Välkommen till Lidköpings Naturskyddsförening

Program

Nystart med Covid-19 säkrade aktiviteter. Nästa programpunkt

 

”Sveriges lekande fåglar” med Jacob Höglund Naturums arrangemang
Torsdag 1 oktober kl 18:30 Naturrum Viktoriahuset
Arenaspel eller lek är ett ovanligt förekommande parningssystem hos fåglarna. I den svenska faunan är det fyra arter som fortplantar sig på detta vis: orre, tjäder, brushane och dubbelbeckasin. Vad definierar en lek och vad är gemensamt för dessa arter och vad särskiljer olika arenaspel?
Föreläsaren Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi på Uppsala universitet, tar med oss in i fåglarnas lekande värld! Föredraget har fri entré, men anmälan krävs.
Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
Vandring med svampkorg på Hunneberg

 

Vandring runt Flämsjön
Söndagen 11 oktober kl 9.00 Samling vid Vattentornet
En naturskön och omväxlande vandring på mysiga små stigar, skogsvägar och mindre grusvägar, genom beteshagar med ek och ädellövskog. Leden går bitvis nära Flämsjön, och du passerar även Remningstorps arboretum och naturreservatet Eahagen. Sträckan är 9km lång Medtag fika för två stopp
Anmälan Peter Sonnbjer 070 233 88 68

 

 

Upprop för Lidköpings Skogar

Lidköping är en kommun med flera unika kvalitéer, varav stadsskogarna är en. Dags att leva upp till att vara en hållbar kommun! Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten med mer industrimark, bostadsområden och idrottsplatser. Det ska vi självklart också ha, men inte just här!

Bebyggelsen i de centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Tänk inte för länge! Lidköpings politiker måste göra stadens skogar till naturreservat nu!

Miljöpris 2020

Årets miljöpris gick till Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset!

För sitt engagerade, lärorika och hållbara skolprogram. För sommaraktiviteter för alla åldrar och för bildande föredragskvällar med en mångfald av ämnen.

Kent Boström lämnar priset till Sofia Wennberg (Naturum) diplom och en tovad haghumla. En humla som kan symbolisera Naturum, finns i hagmarker intill vatten och är nyfiken och intresserad av sin omgivning.

 

 

Studiecirkel nytt försök med en förhoppningsvis Corona fri vår och sommar
2021 års studiecirkel i Naturskyddsföreningens regi kommer att handla om Fjärilar och Trollsländors liv och leverne, teori och exkursioner.
Alla är välkomna att vara med! Anmäl dig till Carina Palm palm_carina@yahoo.se

………………………………………………………………………………………………………………………

Lidköpings naturskyddsförening tar hem priset Årets slåtterängsskötare 2019

Lidköpings naturskyddsförening sköter varje år fyra ängar på Kinnekulle. Nu får föreningen utmärkelsen Årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2019. Landsbygdsdirektör Marie Andreasson delar ut hederspriset.

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria. Det är tack vare enskilda personer och föreningar som det fortfarande finns slåtterängar kvar i länet.

– För att uppmärksamma det viktiga arbetet med slåtterängar och sporra till fortsatta insatser har Länsstyrelsen tagit initiativ till utmärkelsen Årets slåtterängsskötare, säger Karin Persson, rådgivare på Länsstyrelsen.

Årets val blev något att bita i för referensgruppen. Flera mycket goda ängsskötare hade nominerats. Valet föll till slut på Lidköpings naturskyddsförening. Så här lyder motiveringen:

”Lidköpings naturskyddsförening sköter sedan 1990 flera ängar på Österplana vall med stort engagemang. Vid slåttern får många möjlighet att delta och med blomstervandringar sprider de kunskap om ängarna. Flera åtgärder utöver slåtter sker under året, som fagning om våren och bete med kor efter slåtter.

Ängarna på Österplana vall ligger i ett odlingslandskap med mycket gamla anor. När föreningen startade upp ängsslåttern hade perioder av ohävd avlösts av bete. Genom föreningens slåtterarbete har många ängsarter som riskerade att försvinna fått möjlighet att finnas kvar, i både torra och fuktiga ängar.”

 

Se alla programpunkter

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Miljöpris 2019

Årets miljöpris gick till Stadsnära Lantgård Lidköping  https://www.facebook.com/stadsnaralantgard/

Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och bidra till det sociala och pedagogiska arbete som gården gör samt de ekologiska odlingarna.

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

KLIMATMAXA! 

klicka för att se vår video pepp!

Snabblänkar…

Bildspel Lidköpings pärlor

bara naven omslagLidköpings Pärlor

 

20131102_123951Fågelobservationer i Lidköping

 

bild5Artportalen

lidkoping Fågelklubben

stf_logo_cmyk_70mmQX_2Turistföreningen

HP Flygande bi 2 Bramleys, del Fotosidan