Välkommen till Lidköpings Naturskyddsförening

Program

SMS med program-information och annat.  Får du inga sms? skicka mail till jonas.ni.lind@gmail.comVill du inte ha SMS! skicka mail till jonas.ni.lind@gmail.com

 

Nästa programpunkt

Besök på Stadsnära lantgård, del 6 av studiecirkel
Torsdag 17 augusti 17:00, Stadsnära lantgård

Lidköpings naturskyddsförening deltar i ett EU-projekt på lantgården ”Biologisk mångfald i trädgården”. Vi har bland annat tillverkat och satt upp skyltar på lantgårdens mark där olika pollinerande insekter trivs. Vi får en guidad visning och vi har även tid att titta lite extra på fjärilar, humlor och bin. Även om du inte är med i cirkeln är du välkommen. Ta med egen fika.
Ansvarig Bernt Österlund 070 965 89 40

 

Svamputflykt tillsammans med Götene Naturskyddsförening
Lördag den 30 september
Svampexkursion. Samling kl 09.30 på parkeringsplatsen vid Österplana kyrka. Exkursionslokaler bestäms på plats. Ledare är Jan Olsson 073-8516839  Ansvarig Kerstin Hessle 070 428 31 26

 

Studiefrämjandet är vår samarbetspartner

Miljöpris 2023

Årets miljöpris tilldelades Ulf Wiktander

Anna Poucette överlämnar en tovad slåtterblomma till Ulf Wiktander Kent Boström applåderar

 

Upprop för Lidköpings Skogar

Lidköping är en kommun med flera unika kvalitéer, varav stadsskogarna är en. Dags att leva upp till att vara en hållbar kommun! Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten med mer industrimark, bostadsområden och idrottsplatser. Det ska vi självklart också ha, men inte just här!

Bebyggelsen i de centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Tänk inte för länge! Lidköpings politiker måste göra stadens skogar till naturreservat nu!

Klicka på länken och skrivunder!

………………………………………………………………………………………………………………………

Länkar att komma vidare med

facebNaturskyddsföreningen i Lidköping på Facebook 

 

Klimatmaxa!  klicka för att se vår video-pepp!

 

Bildspel Lidköpings pärlor

bara naven omslagLidköpings Pärlors hemsida

20131102_123951Fågelobsar i Lidköping

bild5Artportalen

lidkoping

stf_logo_cmyk_70mmQX_2