Välkommen till Lidköpings Naturskyddsförening

Program

SMS med program-information och annat.  Får du inga sms? skicka mail till jonas.ni.lind@gmail.comVill du inte ha SMS! skicka mail till jonas.ni.lind@gmail.com

Nästa programpunkt

Torsdag 25 januari
Studiecirkel 18:00 studiefrämjandets lokaler på Kållansgatan 20
Vi fortsätter studiecirkeln med att lära oss mer om sälg och asp.
Ta med dig litteratur, erfarenhet, kunskap och fika. Även om du inte är med i cirkeln är du välkommen.
Ansvarig: Karin Lind tel. 070 890 76 88

Söndag 25 februari  Knoppar och Semla, samling 10:00 vid Rackeby, Järna 43
Vi gör som våren, återkommer år från år. Detta är en av våra äldsta och mest uppskattade aktiviteter som i år också ingår i vår trädstudiecirkel. Kan vi hitta några knoppar så här i vintertid? Ute i Järna hjälps vi åt att se hur det står till med vårtecknen på träd och buskar. Vi bjuder på semla.
Ansvarig Karin Lind 070 890 76 88

Årsmöte
Torsdag 14 mars kl.18.30
Broholmskolans aula Norra ingången
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårt årsmöte. Vi ska dela ut årets miljöpris. 2023 var det Ulf Viktander som fick priset. Vem tror du kommer att få det i år?
Kerstin berättar om vår studiecirkel ”Trädens ekologi” och introducerar kortföredraget om ”trädens och skogens olika värden över tid” med Harald Säll.

Föreningen bjuder på fika.
Frågor: Kent Boström 070 239 06 26

 

Botanisk exkursion tillsammans med Götene Naturskyddsförening
Söndag 12 maj 11:00 Naturreservatet Gamleriket på Kinnekulle
Samling: Hjelmsäters egendom. Därefter vandring i reservatet med stora ekar och sumpskog. Området bjuder på rik flora och fauna bl.a. rödlistade arter.
Ledare: Robert Roffey (051062929) Medtag matsäck och gärna lupp. Samarrangemang med Västkuststiftelsen

Studiefrämjandet är vår samarbetspartner

Miljöpris 2023

Årets miljöpris tilldelades Ulf Wiktander

Anna Poucette överlämnar en tovad slåtterblomma till Ulf Wiktander Kent Boström applåderar

 

Upprop för Lidköpings Skogar

Lidköping är en kommun med flera unika kvalitéer, varav stadsskogarna är en. Dags att leva upp till att vara en hållbar kommun! Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten med mer industrimark, bostadsområden och idrottsplatser. Det ska vi självklart också ha, men inte just här!

Bebyggelsen i de centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Tänk inte för länge! Lidköpings politiker måste göra stadens skogar till naturreservat nu!

Klicka på länken och skrivunder!

………………………………………………………………………………………………………………………

Länkar att komma vidare med

facebNaturskyddsföreningen i Lidköping på Facebook 

 

Klimatmaxa!  klicka för att se vår video-pepp!

 

Bildspel Lidköpings pärlor

bara naven omslagLidköpings Pärlors hemsida

20131102_123951Fågelobsar i Lidköping

bild5Artportalen

lidkoping

stf_logo_cmyk_70mmQX_2