Välkommen till Lidköpings Naturskyddsförening

”Bävern naturvårdshjälte eller sabotör” – Naturums arrangemang
Torsdag 3 oktober kl 18:30 Naturum Viktoriahuset
Bävern är Sveriges största gnagare och har sedan slutet av 1800-talet gått från utdöd till en population på 100 000 individer. Träden de fäller och de dämmen som bildas skapar nya livsmiljöer som gynnar många arter, men de kan också medföra skador på skog, byggnader och infrastruktur. Länsstyrelsens handläggare berättar och svarar på frågor kring bäverns påverkan på sin omgivning. fri entré, men anmälan krävs, ring tel 0510 48 46 60. Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.

Melodikryss med tema djur och natur
Torsdag 3 oktober ca 19.30 Naturum Viktoriahuset
Hur väl känner du igen djur och natur i musiken. Vi löser melodikrysset och hoppas lista ut vem eller vad som melodierna kan handla om.

”Kållands härad-landskapshistoria och historia i landskapet”-Naturums arrangemang
Torsdag 7 november kl 18:30 Naturum Viktoriahuset
Vi börjar vår resa genom landskapets historia på Magnus Gabriel de la Gardies och tar oss fram till det vi ser omkring oss idag. Öppnar vi ögonen och ser oss omkring, är naturen är ett fascinerande exempel på hur spåren från olika tider och epoker existerar tillsammans, sida vid sida. Med historiska kartor, bilder och stor kunskap guidar Eva Gustavsson, lektor i landskaps-historia i Mariestad, oss genom de förändringar som skett i vår hembygd de senaste 350 åren. Föredraget har fri entré. Soppa kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.

Filmkväll ”50 år med fiskgjusarna”
Torsdag 14 november 18.30 Broholmskolans aula
Vi får följa med på ett fiskgjuseprojekt som pågått sedan 1968 vars syfte är att hjälpa fiskgjusarna i Fegen/Falkenberg. I sex års tid har detta filmprojekt följt Thomas Andersson och hans byggande av fiskgjusebo och vi får också se hur ringmärkning går till. Det är härliga naturbilder och hisnande trädklättringa samt makalöst vackra morgnar vi får ta del av i denna bild/filmvisning. Göran Johansson, som arbetat länge med projektet, berättar om fiskgjusarna och visar bilder och filmen

Tipspromenad med fågeltema
Söndagen 26 januari 11.00 Samling vid spårstarten Ågårdsskogen
Talgoxe, pilfink och gråsiska var de tre vinnande fåglarna vid 2019-års fågelräkning, Vinterfåglar inpå knuten. Nu är det snart tid att räkna fåglarna vid din matning, 30/1-3/2. I Ågårdsskogen nära Broholmskolans basplats finns en mycket välbesökt fågelmatning. Många arter samsas om maten och om du har tur kan du se både svartmes och stjärtmes. Medtag matsäck och kikare.
Frågor till Carina Palm tel 0706-93 84 75

Studiecirkel i höst
2019-20 års studiecirkel i Naturskyddsföreningens regi kommer att handla om Fjärilar och Trollsländors liv och leverne, teori och exkursioner.
Alla är välkomna att vara med! Anmäl dig till Carina Palm palm_carina@yahoo.se

………………………………………………………………………………………………………………………

Lidköpings naturskyddsförening tar hem priset Årets slåtterängsskötare 2019

Lidköpings naturskyddsförening sköter varje år fyra ängar på Kinnekulle. Nu får föreningen utmärkelsen Årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2019. Landsbygdsdirektör Marie Andreasson delar ut hederspriset.

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria. Det är tack vare enskilda personer och föreningar som det fortfarande finns slåtterängar kvar i länet.

– För att uppmärksamma det viktiga arbetet med slåtterängar och sporra till fortsatta insatser har Länsstyrelsen tagit initiativ till utmärkelsen Årets slåtterängsskötare, säger Karin Persson, rådgivare på Länsstyrelsen.

Årets val blev något att bita i för referensgruppen. Flera mycket goda ängsskötare hade nominerats. Valet föll till slut på Lidköpings naturskyddsförening. Så här lyder motiveringen:

”Lidköpings naturskyddsförening sköter sedan 1990 flera ängar på Österplana vall med stort engagemang. Vid slåttern får många möjlighet att delta och med blomstervandringar sprider de kunskap om ängarna. Flera åtgärder utöver slåtter sker under året, som fagning om våren och bete med kor efter slåtter.

Ängarna på Österplana vall ligger i ett odlingslandskap med mycket gamla anor. När föreningen startade upp ängsslåttern hade perioder av ohävd avlösts av bete. Genom föreningens slåtterarbete har många ängsarter som riskerade att försvinna fått möjlighet att finnas kvar, i både torra och fuktiga ängar.”

 

Se alla programpunkter

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Miljöpris 2019

Årets miljöpris gick till Stadsnära Lantgård Lidköping  https://www.facebook.com/stadsnaralantgard/

Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och bidra till det sociala och pedagogiska arbete som gården gör samt de ekologiska odlingarna.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

KLIMATMAXA! 

klicka för att se vår video pepp!

Snabblänkar…

Bildspel Lidköpings pärlor

bara naven omslagLidköpings Pärlor

 

20131102_123951Fågelobservationer i Lidköping

 

bild5Artportalen

lidkoping Fågelklubben

stf_logo_cmyk_70mmQX_2Turistföreningen

HP Flygande bi 2 Bramleys, del Fotosidan