Stadsnära Lantgård

Naturskyddsföreningen Lidköpings medverkan i LONA-projektet ” biologisk mångfald i trädgården” på Stadsnära Lantgård i Lidköping

Stadsnära lantgård vill vara plattform för lärande och möten för alla åldrar. På gården finns en ekologisk köksträdgård som är öppen för alla besökare. Syftet med projektet ”biologisk mångfald i trädgården” är att utveckla trädgården på lantgården till en plats där kunskap sprids om hur man i praktiken kan skapa livsrum för olika arter. Bra livsmiljöer och boplatser har skapats för olika pollinatörer. Genom projektet har besökare fått många konkreta tips för att öka mångfalden i den egna trädgården.

Inom projektet har ett 40-tal växtsorter som alla är ”dragväxter” för pollinerare planterats. Boplatser för pollinatörer har anlagts.

   

Informationen till besökare har skett genom tio informationsskyltar som Naturskyddsföreningen Lidköping har tagit fram och satt upp i trädgården. Information via webb och sociala medier har också varit ett viktigt sätt att nå allmänheten. Kunskap om biologisk mångfald i trädgården har också skett genom temadagar på lantgården och genom flera studiecirklar. Föredrag och guidade turer om biologisk mångfald i trädgården har varit uppskattade inslag. Representanter från Naturskyddsföreningen Lidköping har arbetat med alla dessa aktiviter på lantgården.

Naturskyddsföreningen Lidköping har också följt upp status genom att under tre år inventera dagfjärilar på Stadsnära Lantgård. Inventeringen har skett enligt standard för ”Svensk dagfjärilsövervakning”. Att vi valt att inventera just dagfjärilar beror på att antalet övriga pollinerande insekterna som tex humlor och vildbin följer väl hur antalet dagfjärilar varierar, dvs när det finns många fjärilar finns det i regel många humlor och vildbin också.

Där vi planterat dragväxter har vi märkt en rejäl ökning av både antal arter och antal individer av dagfjärilar. Många besökare har också kunnat glädjas över den stora mängden fjärilar och humlor som både barn och vuxna har kunnat uppleva på nära håll.