Projekt

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Text Kent Boström Kerstin Hessle Karin Lind

Bild Kerstin Hessle Karin Lind

Naturskyddsföreningen i Lidköping har under låg tid bedrivit olika lokala naturvårdsarbeten, LONA-projekt, bland annat tillsammans med Skogstyrelsen, Lidköpings kommun och Vänermuseet. Några exempel är Agenda 21 för Lidköpingsskogar, Stora träd i odlingslandskapet, Lidköpings Pärlor en natur och kulturguide, en Naturstig i det kommunala reservatet Östra Sannorna, Lidköpings skolskogar, men under senare åren även tillsammans med Götene kommun: Musslor på salamandrar och boken Blommande vallar, som handlar om ”våra” slåtterängar på Österplana vall på Kinnekulle. Under 2021-23 har vi medverkat i ett Lona-projekt på den Stadsnära Lantgården i Lidköping.  Alla projekt har gjorts med tanke på den biologiska mångfalden, men även för att sprida kunskap till barn och vuxna om närområdet och att locka människor ut i naturen. Det man har kunskap om och lärt sig uppskatta vill man hellre vårda än skada.

 

Tillsammans med Naturskolan på Hunneberg har vi utbildats ett 100-tal pedagoger i Lidköpings kommun om hur man kan flytta undervisningen från skollokalerna ut i skogen.
Föreningen försöker även tipsa Lidköpings kommun om natur, som är värd att bevara. Gammelskogen i Norra Kedum och Östra Sannorna är bra exempel på sådana områden, som sedan blivit reservat. Ett annat sätt är att utnyttja möjligheten till att lämna in Medborgarförslag, som att göra en naturpark av utfyllnadsområdet i Östra hamnen med sina unika orkidéer; Englandsnycklar, eller att skydda våra barn i förslaget ”Giftfri förskola”. Dessa förslag har resulterat i en slåtter, som gynnade Englandsnycklarna mycket positivt. De fanns i tusental i Östra hamnen i Lidköping fram till 2017, men sedan kollapsade populationen under torråret 2018. Orkidén har under 2023 förekommit, som tidigare, vid dagvattendammen på Rådamosse och vid bäcken till dammen dit kommunen flyttade 100 exemplar från Östra hamnen. Men har även dykt på en annan plats i Kartåsen. Englandsnyckeln har inte övergivit Lidköping ännu även om antalet är betydligt reducerat från 2017.

   

Englandsnyckel  med 6-prickig      variant ”Leopardnyckel”

Bastardsvärmare                              Bilder från Östra Hamnen 2017

Genom att skänka pengar, från våra bokprojekt, till biodlare, som Bramleys (ekologisk äppelodling) och Lidköpings biodlarförening, ville föreningen lyfta betydelsen av ekosystemtjänster och vikten av att få mer pollinerare i kommunen.
Slåtterverksamhet på Österplana vall, Kinnekulle, som föreningen bedrivit under ca 30 år, har kanske främst varit för att gynna den biologiska mångfalden, men den har även gett goda sociala effekter. Ett stort antal föreningsmedlemmar och andra har fått en härlig gemenskap under några dagar genom att arbeta och trivas tillsammans. Nytta med nöje kan man säga. Även genom vår programverksamhet försöker vi locka ut människor i naturen för upplevelser, men även för att få lära sig något mer om den värld vi lever i. Vi har några programpunkter som återkommer regelbundet genom åren: Knoppar, fagning, blomstervandring på slåttermarkerna, slåtter, höbärgning och svampexkursion.    Tillsammans med Studiefrämjandet och Lidköpings fågelklubb har vi haft en verksamhet på den stadsnära lantgården i Råda för att ge barn och ungdomar en positiv upplevelse av djur och natur. Vi har byggt fågelholkar, bihotell och gjort fågelmat.Under de senaste åren har vi haft studiecirklar om blommor (växter), naturfotografering, pollinerande insekter, och i år om olika trädslags ekologi.

 

 

Österplana vall Årets höjdpunkt för Lidköpings Naturskyddsförening är när vi samlas till slåtter. Sedan 1990 har föreningen haft slåtter; bärgning och fagning uppe på Österplana vall. Området som från början bara låg kring de sällsynta orkidéerna Adam och Eva har utökats och blivit till tre stora ängar. Med slåtterns hjälp har många arter både orkidéer och andra gynnats och blivit fler. I maj blommar Adam och Eva tillsammans med gullvivor, Sankt Persnycklar och backsippor.

I juni är det dags för brudsporrar, skogsnycklar, nattvioler, ängsnycklar och tvåblad tillsammans med brudbröd, blodnäva, blåklockor, korskovall, darrgräs och trollsmultron. Senare i juli kommer axveronica, gulmåra och krissla. Man kan säga att vårt program är uppbyggt kring vad som ska göras i våra hägn. I april fagar vi. Stora och små pinnar krattas ihop och kanske måste någon stor enbuske tas bort.

Första lördagen i augusti då brukar det vara slåtter. Vi startar tidigt för att fukt ska finnas kvar i gräset, då blir det lättare att slå. Håkan och Martin har slipat alla liarna. Samling vid Irene och Håkans torp Åsenlund där arbetet delas upp.

Vilka ska slå med lie och vilka ska köra slåtterbalk. Kanske är det områden med vädd som måste sparas. Stor och liten hjälper till. Vi har sett att det är en ny generation på väg och det är härligt. De äldre hjälper de yngre mer oerfarna med hur lien ska hanteras. Under dagen serveras fika och lunch till alla som deltar.

Många fina pratstunder blir det när fikastunden ibland blir lite längre än tänkt. En helg senare har länsstyrelsen strängat höet och det är dags att kratta ihop och ta upp. Fyrhjuling med kärra får köra många lass till de stora flaken som ofta blir väldigt fulla.

Många muskler får känna på att de finns. Senare under hösten när korna varit påsläppta i områdena behöver de rensas från kobajs. Kanske är detta det minst attraktiva jobbet under året.Det trevligaste är kanske när vi i början av juni har en blomstervandring kring hägnen och man får njuta och se vilken blomsterprakt som arbetet har givit.

Svampar och knoppar Något som har fått hänga med och återkommer som programpunkter hos oss i Lidköping är svamp och knoppar. Många är vi som fascineras av svamparnas underbara livsformer.

Kul också om det blir lite i korgen att ta hem och smaka på. I år slog vi ihop programpunkten med Götenes naturskyddsförening. Det blev ett vinnande koncept att hjälpas åt i föreningarna.

Någon gång i februari passar vi på att med hjälp lövträdens knoppar artbestämma dem. Hur många arter får vi ihop? Ofta blir det en liten tävling på skoj men att hjälpas åt att lära på ett lekfullt sätt är trevligt, särskilt när det brukar avslutas med semlor i Jonas och Karins hus i Järna.

Naturskyddsföreningen Lidköpings medverkan i LONA-projektet ” biologisk mångfald i trädgården” på Stadsnära Lantgård i Lidköping

Den Stadsnära lantgården vill vara plattform för lärande och möten för alla åldrar. På gården finns en ekologisk köksträdgård som är öppen för alla besökare. Syftet med projektet ”biologisk mångfald i trädgården” är att utveckla trädgården på lantgården till en plats där kunskap sprids om hur man i praktiken kan skapa livsrum för olika arter.  Bra livsmiljöer och boplatser har skapats för olika pollinatörer. Genom projektet har besökare fått många konkreta tips för att öka mångfalden i den egna trädgården.

Inom projektet har ett 40-tal växtsorter som alla är ”dragväxter” för pollinerare planterats. Boplatser för pollinatörer har anlagts.

Informationen till besökare har skett genom tio informationsskyltar som Naturskyddsföreningen Lidköping har tagit fram och satt upp i trädgården. Information via webb och sociala medier har också varit ett viktigt sätt att nå allmänheten. Kunskap om biologisk mångfald i trädgården har också skett genom temadagar på lantgården och genom flera studiecirklar. Föredrag och guidade turer om biologisk mångfald i trädgården har varit uppskattade inslag. Representanter från Naturskyddsföreningen Lidköping har arbetat med alla dessa aktiviter på lantgården.

Anna Poucette har utformat alla tavlor som naturskyddsföreningen satt upp i Lidköping

Naturskyddsföreningen Lidköping har också följt upp status genom att under tre år inventera dagfjärilar på Stadsnära Lantgård. Inventeringen har skett enligt standard för ”Svensk dagfjärilsövervakning”. Att vi valt att inventera just dagfjärilar beror på att antalet övriga pollinerande insekterna som tex humlor och vildbin följer väl hur antalet dagfjärilar varierar, dvs när det finns många fjärilar finns det i regel många humlor och vildbin också. Där vi planterat dragväxter har vi märkt en rejäl ökning av både antal arter och antal individer av dagfjärilar. Många besökare har också kunnat glädjas över den stora mängden fjärilar och humlor som både barn och vuxna har kunnat uppleva på nära håll.