Projekt

Råda ås
20130613 gav Miljöprövningsdelegationen Rådasand AB fortsatt tillstånd att bryta sand ned till 59,2 m.ö.h. under 15 år. Uttaget av naturgrus får inte överstiga 200 000 ton/år. Tillståndet gäller till 31 maj 2028.  Naturskyddsföreningen har lämnat in en överklagan av ärendet till Miljödomstolen. Vi vill i första hand stoppa en fortsatt brytning helt. Lidköpings kommun kommer troligen också att överklaga. Då gäller det endast att inte tillåta en brytning under 60,0 m.ö.h. och inte att stoppa en fortsatt sandtäkt. Kampen för naturen på åsen fortsätter!

Östra Sannorna
Visst väcker namn, som Missne, Ormbär, Gråal, Rördrom och Skäggmes en närmast andäktig känsla. Kan det verkligen vara möjligt att någon kommuninnevånare med berått mod vill förstöra detta?

Lidköpings Pärlor
Att genom exkursioner, litteraturstudier, kontakter med andra organisationer söka och finna natur och miljövärden, dokumentera dessa i en exkursionsguide som både kan visa på he…

Österplana vall
Som tidigare känt sköter Lidköpingskretsen ett antal inhägnade slåtterområden på Österplana vall sedan 1990. Det hela är ”välsignat” av länsstyrelsen, bedrivs sedan 2007 med Eu-…

Stora träd inventering
Grova träd är bärare av såväl stora natur- som kulturvärden. Grova träd förekommer ofta i miljöer som är starkt påverkade av människans närvaro. Skötselbehovet är ofta stort för…

Snickartorp
Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Fågelklubben hälsar er Välkomna !

Agenda21 för Lidköpings Skogar
Projektet Agenda 21 för Lidköpings skogar avslutades under våren 2007 med en utställning på Stadsbiblioteket av den färdiga planen för hur Lidköpings skogar ska skötas. Medverka…