Agenda21 för stadens skogar

Agenda21 för Lidköpings Skogar

Projektet Agenda 21 för Lidköpings skogar avslutades under våren 2007 med en utställning på Stadsbiblioteket av den färdiga planen för hur Lidköpings skogar ska skötas. Medverkande i projektet har varit förutom Naturskyddsföreningen, Lidköpings kommun och Skogsvårdsstyrelsen. Planen godkändes av samhällsbyggnads-nämnden.

Under de två år som projektet varat har skogsplanen långsamt utformats av gruppen under ett flertal sammankomster. Allmänhet, skogsägare och kommunens egna skogsarbetare har också inbjudits till några föredrag om skogens mångfald, skogens betydelse för hälsan och ett uthålligt skogsbruk.

Riktigt sant är det inte att projektet är slut. Det viktiga är att vi fortsättningsvis får vara med på träffar med kommunen en gång per halvår och få information av vad som är på gång i Lidköpings skogar. Vi får sedan stämma av planen mot verkligheten.

Målsättning

Att Lidköpings kommuns skogar skall vara som ett föredöme för andra skogsbrukare när det gäller hur skog hanteras. Människors välbefinnande skall gynnas. Skogen skall på ett långsiktigt sätt förändras till ett uthålligt skogsbruk som tar hänsyn till klimatförändringar och nya forskningsrön.