2014

Naturskyddsföreningens Miljöpris till Vänermuseet

miljopris40312

Foto Björn Smitterberg,  På bilden Kent, Callum och prismottagaren Ida från Vänermuseet

I juni 2011 blev Vänermuseet miljöcertifierat enligt metoden ISO14001 och är nu ett av få miljöcertifierade museer i Skandinavien!

Miljöledningssystemet på museet är detsamma som gäller för hela Lidköpings kommun.

Vänermuseet arbetar med hållbart tänkande i all sin verksamhet och vill vara ett gott exempel för andra. Bland annat är flera av utställningarna och programmen inriktade på miljö. Dessutom har elförbrukningen i en utställningsdel dragits ner med 92 % och det finns avfallssortering för både besökare och personal.