2011

Naturskyddsföreningens miljöpris 2011

Calle Wellner från LIF Kerstin Hessle och Jesper Poucette Naturskyddsföreningen

Årets miljöpris till LIF
När Naturskyddsföreningen (SNF) hade sitt årsmöte delades årets miljöpris ut.

Efter att ha valt bland många tänkbara kandidater föll till slut valet på fotbollsklubben LIF. Med sin miljöcertifiering under 2008 har de kanske kommit allra längst i Sverige med sitt”LIFstilsarbete”. Där ingår bl.a. miljö, kost och etik. Det kan vara, berättar Calle Wellner under mötet, så enkla saker som att samåka till matcher, cykla till träningen och köpa miljömärkta varor. Calle minns också hur svårt det var och hur mycket arbete han lade ner på att hitta rättvisemärkta fotbollar till föreningen och den stora klassfotbollsturneringen. Det känns inte bra att våra barn ska spela med bollar som andra barn har tillverkat under svåra omständigheter. Vem som tillverkar fotbollen är ju något som barn och ungdomar lätt kan ta till sig. Till den stora klassfotbollsturneringen köptes utsläppsrätter in för att kompensera allt bilåkande (koldioxidutsläpp) i samband med turneringen. Föreningen har också sett till att som alternativ till godis och läsk i kiosken finns nyttigt mellanmål av råvaror som även är kravmärkta. Miljöpriset består av att föreningen fått tre gammeltallar i en svensk ”urskog” och ett fint diplom. Nu kommer det spännande jobbet att sprida miljöarbetet när föreningen så småningom slås ihop med fotbollsklubben Heimer.