2007

Naturskyddsföreningens Miljöpris 2007

Pristagare Jonas Wedebrand till höger, Kent Boström ordf. till väster

Som energirådgivare i Lidköpings kommun har han visat stor skicklighet och entusiasm och utfört ett ytterst angeläget arbete för vår enskilda och gemensamma miljö